Energiapuu ja puunkorjuu

Hakevuori Oy:n toimialaan kuuluvat energiapuun hankinta, haketus, tienvarsihaketus, hakkeenmyynti, puunhankinta, puunkorjuu, sekä puunmyynti. Lisäksi teemme suurten rakennettavien tonttien puuston poistoa.

Toimitamme haketta lämpö- ja voimalaitoksille sekä puuta teollisuuteen. Toimimme Uudenmaan, Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson alueilla.

Hakkeen myynti

Rakennuskohteiden puuston poisto

Tienvarsihakkuut

Haketus

Puukauppa

Risujen ja kantojen noutopalvelu

Viisi terminaalia

Hakevuorella on käytössään viisi terminaalia, joista pääterminaalimme sijaitsee Vahijärvellä Askolassa.

Tolkkisten satamassa on terminaali, joka sijaitsee Porvoon Energian lämpölaitoksen vieressä. Siellä on myös kuiva ja lämmin halli, johon on mahdollista varastoida mm. 30 000 t pellettejä. Tolkkisissa sataman läheisyys mahdollistaa myös puutavaran tai hakkeen tuonnin ja viennin.

Lisäksi Hakevuorella on terminaalit Nastolassa, Myllykoskella ja Loviisassa.

Tolkkisten terminaali

Vahijärven terminaali

Yli miljoona kuutiota vuodessa

Hakevuori Oy on yksi suurimmista haketusurakoitsijoista Suomessa. Toimitamme vuodessa yli 1,2 miljoonaa kuutiometriä haketta. Tästä määrästä lähes puolet on puun korjuusta lähtien omaa tuotantoamme, ja loput on työvaiheurakointia metsäyhtiöille. Työvaiheurakointia teemme mm. Metsä Groupille, Koskitukille, Versowoodille, Vapolle ja Nivokselle. Suurimpia haketta ostavia asiakkaitamme ovat Porvoon Energia, Nivos, Nurmijärven Sähkö ja Orimattilan lämpö. 

Hakevuori esittäytyy videolla