Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Tämä on Hakevuori Oy henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja -asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri - ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.05.2018. Viimeisin muutos .

 

1. Rekisterinpitäjä

Hakevuori Oy, Helkamäentie 15, 07230 Monninkyl ä Puh. 019 643 055

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Ene Korhonen, Puh. 019 643 055, ene.korhonen@hakevuori.fi

 

3. Rekisterin nimi

- Yrityksen asiakasrekisteri

- Yrityksen markkinointirekisteri

- Yrityksen työntekijärekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja -asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

- henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)

- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi.

 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat : henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www -sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista palveluist a ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

 

Laskutustietojen säilytysaika on vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www -lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan .

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Työntekijöiden tietoja luovutetaan palkanlaskentaan ja työterveyslaitokselle, lisäksi tarvittaessa tarkastusviranomaisille. Siitä on laadittu erillinen liite uusiin työsopimuksiin alkaen 25.5.2018.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet -palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asia ankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden t yönkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täyd entämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää

kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterin pitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja -asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

 

EVÄSTEET

 

Tässä käytännössä “evästeet” viittaavat evästeisiin tai vastaaviin tekniikoihin, jotka sisältyvät sähköisen viestinnän yksityisyyttä käsittelevään EU-direktiivin.

 

Sivustolla käytetään evästeitä Hakevuori Oy:n palveluiden kehittämiseksi, sivuston käyttökokemuksen parantamiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseen.

 

Mikä eväste on?

Eväste (cookies) on käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden avulla kerätään mm. seuraavia tietoja: ladatut sivut, selaintyyppi, käyttöjärjestelmä, ajankohta.

 

Voit halutessasi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Jos toiminto kytketään pois, voi tämä johtaa siihen, että joidenkin palveluiden toiminta hidastuu tai pääsy joillekin verkkosivuille estyy kokonaan.

 

Verkkosivuston analysointi

Käytämme sivustolla evästeitä palveluiden toteuttamiseksi, markkinoinnin kohdentamiseen sekä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Alta löydät lisätietoja sivuillamme olevista sovelluksista, jotka käyttävät evästeitä.

 

Google Analytics

Google Analytics sovellus käyttää evästeitä, joiden avulla verkkosivujen käytöstä voidaan laatia tilastoja ja analysoida sivuston käyttöä. Evästeet keräävät anonyymia tietoa verkkosivuston liikenteestä. Tällaista tietoa ei voida yhdistää yksittäistä henkilöä koskevaksi.

 

Miten voin torjua tai poistaa evästeitä?

Emme käytä evästeitä vierailijoiden henkilötietojen keräämiseen. Voit kuitenkin halutessasi torjua tai poistaa meidän tai kolmannen osapuolen verkkosivustojen evästeet muuttamalla verkkoselaimesi asetuksia – katso lisätietoa selaimesi osiosta "Ohje". Useimmat verkkoselaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, joten jos et halua sallia evästeiden käyttöä, evästeiden aktiivinen poistaminen tai torjuminen voi olla tarpeen.

 

Lisätietoa evästeiden käytöstä matkapuhelimien selaimissa ja kyseisten evästeiden torjumisesta tai poistamisesta saa matkapuhelimen ohjekirjasta. Jos et salli evästeiden käyttöä, voit edelleen käyttää verkkosivustoamme, mutta kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi oikein.

 

© Hakevuori Oy  |  Tietosuojaseloste   |  2019