HAKKEEN MYYNTI

Haketta lämpölaitoksille

Myymme haketta lämpölaitoksille ja voimalaitoksille Uusimaan ja Päijät-Hämeen alueella. Pääterminaalimme sijaitsee Vahijärvellä Askolassa. Tolkkisten satamassa on terminaali, jossa on kuiva, lämmin halli, johon on mahdollista varastoida 30 000 t pellettejä. Tolkkisissa sataman läheisyys mahdollistaa puutavaran, hakkeen, pellettien tuonnin ja viennin.

 

Lisäksi Hakevuorella on terminaalit Nastolassa, Myllykoskella ja Loviisassa lämpölaitoksen vieressä. Kaikissa terminaaleissamme on asfalttipohja, jolloin hake on aina puhdasta ja korkealaatuista.

 

Suurimpia haketta ostavia asiakkaitamme ovat Porvoon Energia, Nivos, Nurmijärven Sähkö ja Orimattilan lämpö. 

HAKKEEN MYYNTI JA HAKETUSURAKOINTI

Toimialajohtaja Markku Eskelinen

Puh. 0400 952 377

etunimi.sukunimi@hakevuori.fi

Jokaisesta lämpölaitokselle tulevasta lastista haketta otetaan näyte laboratorioon. Näyte punnitaan ja sen kosteusprosentti määritellään. Hake ei saa olla liian kosteaa, mutta ei liian kuivaakaan. Sopiva kosteusprosentti on 30-40 %. Liian kuiva hake saattaa syttyä itsestään palamaan.

Hakevuorella on suuret terminaalit, joissa hake säilytetään isoissa kasoissa, joissa hake pysyy tasalaatuisena. Hinta määritellään hakkeen laadun perusteella.

Hakenäyte

Hakenäyte